Tin Khu Vực

Mua bán đất tại Thành Phố Huế giá tốt nhất

Hiện nay, mua bán đất tại Thành Phố Huế vẫn là vấn đề gây được sức nóng lớn bởi lẽ giá thành ngày càng đất đỏ mà lợi ích lại không được nhiều. Tốc độ tăng trưởng của khu vực trung bình đạt từ 15-20%/năm.

Xem thêm