Tin Khu Vực

Giá Đất Nền Tại Hương Thủy Là Bao Nhiêu ?

Hiện tại tiềm năng tăng giá ở Hương Thủy, Huế lên đến phi mã từ 2016 đến 2018 giá tăng gấp 4 lần, do sự vận động cơ sở hạ tầng và thông tin Huế lên thành phố trực thuộc trung ương mà thị xã là khu vực nằm trong quy hoạch.

Xem thêm