PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Tầm quan trọng của việc phát triển các dự án BĐS tại các đô thị lớn là không thể phủ nhận, nhất là trong giai đoạn đất nước đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Khái niệm về thị trường bất động sản

      Thị trường bất động sản là tổng thể các hoạt động về đầu tư và kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư, giao dịch cùng các dịch vụ hỗ trợ khác như môi giới, định giá, tư vấn bất động sản, quản trị bất động sản… giữa các chủ thể có liên quan (người tạo lập bất động sản, người đại diện bán bất động sản với người có nhu cầu sử dụng bất động sản và người thực hiện trung gian, môi giới, định giá). Những giao dịch về bất động sản dựa trên những quan hệ hàng hóa, tiền tệ diễn ra trong một khoảng thời gian và không gian nhất định.

Đặc điểm của thị trường bất động sản

      Thị trường bất động sản có những đặc điểm sau đây:

      Thứ nhất, thị trường bất động sản không phải là thị trường giao dịch bản thân bất động sản, mà giao dịch quyền, lợi ích chứa đựng trong các bất động sản.

      Thứ hai, thị trường bất động sản là loại thị trường không hoàn hảo do sự so sánh giữa các bất động sản cùng loại chỉ mang tính chất tương đối mà trong nhiều trường hợp người bán có lợi thế về sự độc quyền.

      Thứ ba, trên thị trường bất động sản, cung về hàng hóa bất động sản bao giờ cũng phản ứng trễ hơn so với sự biến động về cầu và giá cả bất động sản bởi vì việc tạo ra một hàng hóa là bất động sản là phức tạp và cần nhiều thời gian.

      Thứ tư, tính phức tạp của quá trình giao dịch bất động sản do đặc thù của chủng loại hàng hóa này là giá trị lớn. Việc giao dịch bất động sản cần nhiều thời gian, chi phí cho các dịch vụ như cung cấp thông tin, tư vấn, kiểm định, thanh toán.

      Thứ năm, thị trường bất động sản rất nhạy cảm, dễ biến động khi có sự biến động của kinh tế, chính trị – xã hội.

      Thứ sáu, thị trường bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi yếu tố pháp luật.

Tin tức mới liên quan

Nên đầu tư đất nền vào khu vực nào ở Huế ?

Lựa chọn khu vực nào để để đầu tư nhằm sinh lời cao, đảm bảo tính an toàn . Hiện tại ở Huế có nhiều khu vực đầu tư đang nổi đình nổi đám như An cựu city, Hương Thuỷ, Phú Vang …. Nằm trọng cụm mở rộng thành phố.

Giá đất nền tại Huế là bao nhiêu ?

Do ảnh hưởng tâm lý giá, chỉ số giá năm 2021 tại Huế là giá của 2 đến 3 năm đến (Trên góc độ cá nhân. Trong giới đầu tư đây là mức giá có thể chấp nhận được, do thị thị trường giao dịch ở Huế quá nóng.